Nie przegap:  

Polskie Drużyny Strzeleckie

Polskie Drużyny Strzeleckie utworzone zostały w 1911 roku staraniem N. Neugebauera, M. Januszajtisa, H. Bagińskiego oraz E. Homera. PDS wyrosły z nurtu narodowo-niepodległościowego, skupiały głównie młodzież akademicką, występującą pod nazwą „Zarzewie”. Ugrupowanie „Zarzewie” jako naczelne hasło swej pracy przyjęło dążenie do walki zbrojnej o Niepodległość Polski, organizowało w tym celu już w 1909 roku Kursy Wojskowe, a od 1910 roku związek wojskowy zwany Armią Polską.

Armia Polska i wyrosłe z niej Polskie Drużyny Strzeleckie dążyły do wychowania „uzdolnionych kierowników przyszłej walki o niepodległość, wytworzenia w społeczeństwie typu żołnierza polskiego dzielnego fizycznie, wykształconego wojskowo, gotowego zawsze stanąć pod broń, zdolnego do bezwzględnego poświęcenia się sprawie, do ugruntowania w narodzie polskim wiadomości wojskowych do przygotowania środków przyszłej walki o niepodległość”.

 Sekcja Polskich Drużyn Strzeleckich  w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach działa od listopada 2011 roku.
Nasza drużyna w  chwili obecnej liczy 10 w pełni umundurowanych młodych strzelców.

Więcej informacji na stronie http://pds1911.pl/

 

Staszowskie Polskie Drużyny Strzeleckie

W Staszowskim Ośrodku Kultury w ramach operacji „ Za mundurem panny sznurem” została utworzona sekcja Polskie Drużyny Strzeleckie. W miesiącu wrześniu i październiku młodzież gimnazjalna staszowskich szkół intensywnie uczestniczyła w warsztatach strzeleckich. Projekt ten został sfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Europa inwestująca w obszary wiejskie” , z którego zakupiono dla sekcji PDS dziesięć  kompletów mundurowych. Obecnie poza Staszowem powstają  sekcje Polskich Drużyn Strzeleckich w Rytwianach, Połańcu i Łubnicach. Włodarze tych gmin są zainteresowani powstaniem przy Domach Kultury formacji tego typu.

Każdemu młodemu człowiekowi, który chce wyróżnić się w społeczeństwie, chce być człowiekiem honoru i przeżyć historyczną przygodę w swoim życiu, zostaje podana  ręka. Za pośrednictwem Domów Kultury samorządy gmin czynią obecnie starania o pozyskanie umundurowania. Młodzi strzelcy biorą udział w Piknikach Historycznych, inscenizacjach bitew, uroczystościach patriotycznych, kościelnych, okolicznościowych przez co zapoznają się z  historią regionu Ziemi Świętokrzyskiej na żywo. W Centrum Kultury w  Rytwianach Dowództwo PDS powiatu staszowskiego przeprowadziło kilka spotkań z młodzieżą w  ramach warsztatów strzeleckich. Utworzoną sekcją PDS w Rytwianach będzie opiekował się ppor. Drużyn Strzeleckich Robert Wyrazik. Na stopień ten został awansowany przez Naczelnego Komendanta Polskich Drużyn Strzeleckich gen.  dyw. J.G. Grudniewskiego. Nominacji dokonał Starosta staszowski mjr D.S Andrzej Kruzel w dniu 18 listopada 2011r. w Gminnym Centrum Kultury w Rytwianach.

Polskie Drużyny Strzeleckie to organizacja paramilitarna typu wojskowego, kultywująca ciągłość  historyczną od zaborowych zbrojnych organizacji patriotycznych powstałych w 1911r. z których wyrosły Legiony Piłsudzkiego, specjalizują się w patriotycznym i wojskowym wychowaniu młodzieży, pracą nad sobą, nauką i szkoleniem. Chwała Samorządom, które wspierają ten oto model wychowania młodego pokolenia Polek i Polaków.

 

D-ca PDS Powiatu Staszowskiego
kpt. Ds. Wiesław Kuca

 

O nas

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Kurozwękach

http://gckrytwiany.pl/rytwianski-marsz/

http://gckrytwiany.pl/strzelcy-z-rytwian-na-topie-wilka-w-miedzianej-gorze/
http://gckrytwiany.pl/strzelcy-umieja-ratowac-zycie/
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120302/POWIAT0112/284517182
http://nadwislanski.pl/tag/staszow-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych/
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120318/POWIAT0112/120318898
http://nadwislanski.pl/2012/03/17/patriotyczne-uroczystosci-w-wisniowce-zdjecia-video/
http://nadwislanski.pl/2012/03/24/strzelcy-zlozyli-przysiege-zdjecia-video/

Media o nas

http://www.tvp.pl/kielce/informacyjne/informacje/wideo/17022013-godz-1830/10117832

Rytwiański Marsz

96 Zdjęcia